Gezonde groenten direct van de Goudse grond

Over Ons

Over ons

Ons verhaal

De afgelopen jaren voelen wij de groeiende kloof tussen boeren en burgers, tussen mens en natuur. Tegelijkertijd groeit onze wens om gezond(er) te kunnen eten. Voedsel dat de seizoenen van nature bieden. Voedsel uit eigen omgeving, van eigen grond, eigen kweek, dichtbij.

Nu is Gouda, en omgeving, best wel dicht bevolkt. Er is weinig ruimte voor agrarische activiteiten. Bovendien is de grond vaak te slap of te nat.

Toch blijkt één perceel juist wel geschikt, uitermate geschikt zelfs. Goede grond, gezonde bodem. En dichtbij huis: langs de Hollandse IJssel, aan de zuidoostkant van Goverwelle.
Bovendien liggen hier kansen op vruchtbare samenwerking met de boer die het perceel beheert voor de Gemeente Gouda. (De gemeente is eigenaar van de grond.)

Wij voerden veel gesprekken met de gemeente en met de boer. Met als resultaat dat wij drie jaar de tijd kregen om er iets moois van te maken. Om te laten zien dat het kan. Dat je dicht bij huis gezonde groenten en fruit kunt verbouwen. Gezonde gewassen, zonder bestrijdingsmiddelen.
En dat je met elkaar doet. Door en voor mensen uit Gouda en omgeving.

Meedoen? Welkom bij Stadsakker Gouda!

De stichting

Stichting Stadsakker

In 2022 is de stichting Stadsakker opgericht. Dat is nu het voertuig om met de Stadsakker te kunnen starten. De stichting heeft geïnvesteerd in onderzoeken, grondbewerking, opslag, gereedschap, plantmateriaal en, niet in de laatste plaats, in een deskundige boerin. Een jonge vrouw uit Gouda, die met haar vriend en de juiste opleiding aan de slag is gegaan.

Onder haar leiding worden de werkzaamheden uitgevoerd. Ze wordt bijgestaan door een groeiend aantal van (nu) ruim 40 vrijwilligers, die al in het jaar van de start, 2023, voor een prachtige oogst hebben gezorgd.

Hoe het nu verder gaat? Als we het enthousiasme zien, de grond voelen, de groenten proeven en de plek ervaren, dan hebben we er alle vertrouwen in dat we verder kunnen groeien. We hopen te laten zien dat het niet alleen een prachtige kans is om gezonde groenten in de directe omgeving van mensen te verbouwen. Maar ook de brug te slaan tussen burgers en boeren. In de transitie van de landbouw zou het prachtig zijn wanneer groenteteelt weer een aanvullend onderdeel zou worden van de boeren in de omgeving van Gouda. De stichting Stadsakker werkt daar graag aan mee en hopelijk jullie ook.

Daarom de oproep om je aan te sluiten bij deze beweging.

We raadplegen op dit moment experts die ons helpen met een inrichtingsplan en een teeltplan met het perspectief van meerjarig gebruik. Ook vragen we nog aanvullend advies over de rechtsvorm die het beste bij ons past.

Door: Arthur van Werkhoven
MOZAIEK Tuin- en Landschapsontwerpers

Over de plek

Locatie

  • Gouda is een dichtbevolkte stad. Je verwacht eigenlijk niet dat er nog grond beschikbaar is om groenten te telen. Toch blijkt er een stuk grond te zijn met een agrarische bestemming die uitstekend geschikt is voor het verbouwen van groenten in de volle grond. Het zijn de laatste percelen van de Gemeente Gouda in de richting van Haastrecht, langs de Goejanverwelledijk. Bekijk het kaartje voor de exacte plek.
  • Deze grond is in de vorige eeuw ook gebruikt voor het telen van gewassen zoals aardappelen en zelfs graan. De laatste tientallen jaren is het echter in gebruik geweest als weiland voor schapen en koeien en als hooiland.
  • Grondonderzoek heeft de vermoedens bevestigd dat het zeer geschikte grond is. Het is lichte klei en dat komt maar heel weinig voor in Gouda. Zoals bekend is de bodem van Gouda voor het grootste deel veen. Maar op deze stukken grond, langs de Hollandse IJssel, is het dus lichte klei. Die heeft een prachtige structuur, houdt water goed vast en is toch voldoend doorlatend bij natte perioden.
  • Vooral per fiets is de Stadsakker uitstekend te bereiken. Met de auto* iets minder goed, maar het is toch genieten om op de fiets je wekelijkse groenten te halen die direct in de buurt worden geteeld!

    *Toch een keer met de auto? Je kunt (nu nog) de Goejanverwelledijk oprijden en aan de andere kant voor de deur parkeren; of parkeer op de Binnenpolderweg en loop de laatste 200 meter.