Privacyverklaring Stichting Stadsakker Gouda

1. Bedrijfsinformatie

Naam organisatie: Stichting Stadsakker
Adres: Korte Raam 2 A, 2801 WE Gouda
E-mailadres: info@stadsakkergouda.nl
Contactpersoon: Gert Olbertijn, Voorzitter Stichting Stadsakker

2. Doeleinden van gegevensverwerking

Stichting Stadsakker verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Aanmelding voor de nieuwsbrief.
– Inschrijving als Oogstgenoot (steun aan de stichting met een eenmalige basisbijdrage en inschrijving voor een wekelijks pakket verse groenten en fruit).

3. Categorieën van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens (indien ingevuld):
– Naam
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer

4. Grondslagen voor verwerking

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend op basis van de volgende juridische grondslagen:
– Toestemming: wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of als Oogstgenoot.

5. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden bewaard zolang iemand ingeschreven blijft voor de nieuwsbrief of lid blijft als Oogstgenoot.

6. Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

7. Rechten van betrokkenen

Als bezoeker van onze website heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
– Recht op inzage
– Recht op rectificatie
– Recht op verwijdering
– Recht op beperking van de verwerking
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens
– Recht op bezwaar

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@stadsakkergouda.nl.

8. Beveiligingsmaatregelen

Stichting Stadsakker neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Cookies en tracking

Wij maken geen gebruik van cookies of andere trackingtechnologieën op onze website.

10. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen als bericht op onze website worden geplaatst.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via info@stadsakkergouda.nl of via de website beheerder info@mezzomarketing.nl