Sinds kort ben ik samen met mijn vriendin vanuit Den Haag in Gouda komen wonen. In mijn
zoektocht naar biologische groentepakketten kwam ik in aanraking met Stadsakker. Daar werd ik zo
enthousiast van dat ik mij daar graag voor wilde inzetten. In Den Haag huurden ik en mijn vriendin
jaarlijks een stukje grond van 15 m2 om onze eigen groente en fruit te kweken. Naast dat ik het
heerlijk vind om buiten te zijn, ben ik ook wel gecharmeerd van idee om zelfvoorzienend bezig te zijn.
Verse groente uit eigen tuin smaakt lekkerder, maar het is ook een compleet andere ervaring dan
wanneer je de groente gedachteloos in je boodschappenkar mikt. Door mijn eigen eten te kweken
ben ik mij veel bewuster van het hele proces van klein zaadje tot volwaardige groente en vind ik het
mooi om te kunnen werken met de elementen van de natuur.

Een publieke ontmoetingsplek
Oorspronkelijk kom ik uit Limburg. Daar hadden we openbare hoogstamboomgaarden. De provincie
Limburg had deze aangelegd om bepaalde fruitrassen te behouden. Door onduidelijkheid onder
wiens verantwoordelijkheid deze boomgaarden vielen, werden ze verwaarloosd. Er is toen een
burgerinitiatief ontstaan met mensen die de fruitbomen gingen snoeien. Ik had mij daar ook bij
aangesloten. Later organiseerden we tussen de bomen o.a. ook picknicks, plukdagen en filmavonden
met een opblaasbaar scherm om maar zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de mooie
boomgaarden. Door op kleine schaal het fruit te verkopen kwam er genoeg geld binnen om de
activiteiten mee te financieren. Het zou mooi zijn als we hier ook iets soortgelijks kunnen bereiken
waarbij de Stadsakker een publieke ontmoetingsplek wordt.

De afgelopen decennia zijn veel natuurlijke landschapselementen verdwenen
In mijn werk bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houd ik mij vooral bezig
met het terugbrengen van de natuurlijke processen en elementen binnen de landbouw ter
bevordering van de biodiversiteit. Als voorbeeld kun je denken aan houtwallen, eggen en kruidenrijk
grasland. Werkt dat eigenlijk wel dat terugbrengen van landbouwelementen en natuurlijke
processen? De afgelopen decennia zien we juist dat veel natuurlijke landschapselementen zijn
verdwenen. De grote uitdaging is dat we 180 graden moeten draaien in onze kijk en waardering van
o.a. houtwallen. Daarom doen we ook veel onderzoek, zodat we kunnen onderbouwen waar we op
de langere termijn goed aan doen.

Praktisch komt het voor mij allemaal samen bij de Stadsakker. Hier kan iedereen zelf ondervinden
wat natuurinclusieve landbouw, eten met de seizoenen en biodiversiteit inhoudt.