Jong geleerd is oud gedaan
Ik was om en nabij 10 jaar toen ik mijn eerste vierkante meters moestuin bewerkte. Naast de
waterzuivering in Zoetermeer was in de jaren zestig plek. Rioolslib gebruikte ik om het gewas te laten
groeien. Wat ik mij daar nog van herinner waren het wortelen, bieten en gladiolen. Na mijn studie
watertechnologie heb ik mijn hele professionele leven gewerkt aan milieu en veiligheid bij bedrijven
(nu nog steeds) vanuit mijn eigen bedrijf. Mijn streven was altijd om mens en milieu beter te laten
samenwerken.

Om het ritme van de seizoenen ook weer terug te brengen in ons voedsel, ben ik ongeveer zes jaar
geleden een moestuin gestart bij de volkstuinvereniging Groenakker in Gouda.
Jong geleerd is oud gedaan!

Voedsel verbouwen met een positieve impact
Om die onlosmakelijke verbondenheid tussen mensen en hun omgeving te bekrachtigen werd ik als
vanzelf enthousiast over de stadsakker en doe alweer even mee als penningmeester. Ik zie een zeer
enthousiaste verbinding tussen de mensen om de stadsakker te laten (be) leven. Ik heb er het volste
vertrouwen in dat wij de komende jaren verder zullen groeien en daarmee de stadsakker continuïteit
kunnen geven. Hopelijk inspireert dat weer anderen in de regio. Zodat meer mensen kunnen
genieten van een manier van voedsel verbouwen die een positieve impact heeft op de natuur en de
gezondheid van de consument.
Daar zet ik mij graag voor in.