Voor mijn pensionering was ik werkzaam als accountant. Ik volgde de ontwikkelingen rondom integrale –duurzaamheidsrapportages. In deze rapportages presenteren organisaties naast cijfers ook of zij duurzaam en sociaal verantwoord opereren. Ik las de interessante -, maar ook schaduwkanten van het wereldwijde goederenverkeer. Zeker waar het ons voedsel betreft valt er nog veel te verbeteren.

Mijn gezin en ik eten al vele jaren vegetarisch. Door mijn cursus ecologisch tuinieren en koken met natuurvoeding, die ik volgde toen ik met pensioen was werd mijn interesse voor lokaal produceren en consumeren nog groter.

Via Erik Wijlhuizen, penningmeester en ook lid van de ontmoetingskerk ben ik gevraagd mee te doen met Stadsakker Gouda. Onze gesprekken gingen daarvoor al met enige regelmaat over eerlijke handel, het huidige voedselsysteem en de enorme milieubelasting die dat met zich meebrengt.

Al jaren ben ik ambassadeur Fair Trade Gouda. Sinds 3 jaar ben ik ook mede-begeleider van verschillende studenten die Gouda (Gemeente en Stichting Fair Trade) helpen bij het realiseren van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Om te komen tot een Inclusief, Duurzaam en Eerlijk Gouda.
Ik hoop dat het ons gaat lukken om een stadsakker op te zetten waar consumenten (h)eerlijk, gezond, lokaal geproduceerd voedsel met zo min mogelijk verspilling, kunnen eten.
De start sinds eind juli 2023 is veelbelovend en het enthousiasme van heel veel mensen des te meer.