Mijn naam is Martine Vecht en ik ben sinds kort gestart als coördinator van de vrijwilligers. Ik heb op
de informatiebijeenkomst in februari gereageerd op de oproep tot mensen die wat meer konden
betekenen voor de Stadsakker. Er was heel veel behoefte aan een vast aanspreekpunt voor
vrijwilligers. Dit werd opgepakt door Tyara (de vaste tuinder) en het bestuur. Maar omdat die hun
handen vol hebben aan het neerzetten en runnen van de Stadsakker was een coördinator erg
gewenst.

Waar ligt de behoefte van de vrijwilligers?
Momenteel zitten er zo’n 30 vrijwilligers in het kernteam. Er is al veel werk verzet om de akker goed
in te richten maar er komt natuurlijk ook nog heel veel werk aan. Naast alle zaden en planten die de
grond in moeten, het onkruidvrij houden van de bedden, moet er straks ook geoogst worden. Daar
kunnen we nog heel veel extra handen bij gebruiken. Dan scheelt het dat iemand nieuwe vrijwilligers
op weg kan helpen, maar ook kan gaan onderzoeken waar de vrijwilligers behoefte aan hebben zoals
bijvoorbeeld een extra meehelpdag of wat extra informatie.
Proefondervindelijk aan de slag

Naast vrijwilliger voor de Stadsakker heb ik een eigen bedrijf. Ik geef daarbij les aan professional
organizers en begeleid mensen die zijn vastgelopen in hun hoofd. Eigenlijk heb ik helemaal geen
ervaring met moestuinieren. Ik vind het vooral heerlijk om buiten te zijn. Voor heel veel mensen is
werken op het land nieuw en ik merk dat iedereen proefondervindelijk aan de slag gaat. Iedereen
vindt het leuk en is er oké mee dat er weleens dingen kunnen mislukken. Mooi proces.
Ik verwacht ook dat we volgend jaar al zoveel professioneler zullen zijn.

Recepten uitproberen
Ik verheug mij heel erg op de verse groente die hier van het land gaan komen. Acht jaar geleden heb
ik besloten om geen vlees meer te bereiden. Ik was niet de enige in huis die kookte dus vegetariër
werd ik niet. Eenmaal die uitdaging aangegaan merkte ik dat ik er erg creatief door werd. Ik heb ook
een tijdje de vegapakketten van “Hello Fresh” gehad en die recepten gebruik ik nu nog steeds ter
inspiratie. Maar ook een aantal recepten uitgeprobeerd die in de Stadsakker Sociaalapp
voorbijkwamen toen we de eerste groente van de Stadsakker konden halen. Dat beviel ook erg goed.